Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τσαλίκη Χριστίνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2310-954113
Fax: 2310-915042

 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε.

Επιμόρφωση-Σεμινάρια-Ημερίδες

Δίκτυα-Αιτήσεις συμμετοχής

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υλικό

Εκδηλώσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εγκεκριμένοι φορείς από το Υπουργείο για συνεργασία

 

Ανακοινώσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2012 - 2016

 

Ανακοινώσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2016 - 2017