Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση για τη δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Storybird και Google Docs στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων