Παρακαλούμε οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλλονται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, να έχουν πρωτοκολληθεί από τις σχολικές μονάδες.

Προκηρύξεις εκδρομών προηγούμενων σχολικών ετών