Έντυπα αδειών μονίμων:

Έντυπα αδειών αναπληρωτών:

Έντυπα αδειών αναπληρωτών ΕΣΠΑ: