Παρακαλούμε για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που χορηγούνται από τις σχολικές μονάδες, να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας μόνο οι Δ/ντές των εν λόγω μονάδων.