Οι παρακάτω οδηγίες συντάχθηκαν για εξυπηρέτηση των Σχολικών μας  Μονάδων από υπαλλήλους  της Διεύθυνσης  Π Ε Ανατολικής  Θεσ/νίκης  σε μορφή "Συχνών Ερωτήσεων» και δεν αποτελούν  το επίσημο εγχειρίδιο του MySchool.

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν παραλείψεις και λάθη  εκ παραδρομής.

Οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης  ή διόρθωσης των οδηγιών από μέρους σας θα μας διευκόλυνε ιδιαίτερα.