Σας ενημερώνουμε ότι για την αποσυμφόρηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των σχολικών μας μονάδων, ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της Διεύθυνσης από  Φορείς κι έχουν σχέση με προσκλήσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα κ.λ.π., θα αναρτώνται στη σελίδα αυτή μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.