• Με το Ν.309/1976 (ΦΕΚ 100/30-4-1976) ανακατανέμονται οι Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Δημοτικής Εκπ/σης (Επιθεωρήσεις). (άρθρο 19: Η χώρα διαιρείται σε 240 Εκπ/κές Περιφέρειες Δημ. Εκπ/σης...).
  • Mε το Ν.1304/82 (ΦΕΚ 144/7-12-82, τ.Γ΄) καταργούνται οι ως τότε Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης και ιδρύονται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. (άρθρο 4: Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται Δ/νση Δημοτικής Εκπ/σης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των Δημ. Σχολείων, Νηπ/γείων και των Σχολ. Ειδικής Αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών).
  • Με την αριθ. Η/ 8353/22-10-85 Υ.Α. οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Δημοτικής Εκπ/σης μετονομάσθηκαν σε Δ/νσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.)
  • Με την υπ' αριθ. Δ4/419/24-6-96 Απόφαση (ΦΕΚ 536/4-7-96 τ.Β?) η Δ/νση και τα Γραφεία Π.Ε. Θεσ/νίκης χωρίστηκαν σε Α΄ και Β΄ Δ/νση Π.Ε. Θεσ/νίκης με τα εξής Γραφεία: Α΄Δ/νση Π.Ε. Θεσσαλονίκης 1ο Γραφείο Π.Ε. Α? Θεσ/νίκης (τέως 1ο Γρ.) 2ο Γραφείο Π.Ε. Α? Θεσ/νίκης (τέως 8ο Γρ.) 3ο Γραφείο Π.Ε. Α? Θεσ/νίκης (τέως 3ο Γρ.) 4ο Γραφείο Π.Ε. Α? Θεσ/νίκης (τέως 4ο Γρ.) Β΄Δ/νση Π.Ε. Θεσσαλονίκης 1ο Γραφείο Π.Ε. Β? Θεσ/νίκης (τέως 5ο Γρ.) 2ο Γραφείο Π.Ε. Β? Θεσ/νίκης (τέως 2ο Γρ.) 3ο Γραφείο Π.Ε. Β? Θεσ/νίκης (τέως 6ο Γρ.) 4ο Γραφείο Π.Ε. Β? Θεσ/νίκης (τέως 7ο Γρ.)
  • Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (Δ4/23563/5-3-2002, ΦΕΚ 345/21-3-2002, τ.Β΄) οι Δ/νσεις Π.Ε. Α΄και Β΄ Θεσ/νίκης μετονομάσθηκαν σε Δ/νσεις Π.Ε. Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Με τα ΠΔ17/21-1-02 (ΦΕΚ 10/24-1-02, τ.Α΄) & ΠΔ 31/2-2-04 (ΦΕΚ 27/6-2-04, τ.Α΄) ιδρύονται αντίστοιχα το 5ο & 6ο Γρ. Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα Γραφεία Εκπ/σης λειτούργησαν μέχρι και τις 3/11/2011 με την ακόλουθη δομή καταμερισμού σχολικών μονάδων: Στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσ/νίκης υπάγονταν τα Πειραματικά Σχολεία. Στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία του Ε΄ δημ. Διαμ. Θεσ/νίκης. Στο 2οΓραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς. Στο 3ο Γραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία του Δ΄ δημ. Διαμ. Θεσ/νίκης και του Δήμου Τριανδρίας. Στο 4ο Γραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία των Α΄, Β΄, Γ΄ δημ. Διαμ. Θεσ/νίκης και του Δήμου Αγ. Παύλου. Στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία των Δήμων Μίκρας, Επανομής, Θερμαϊκού, Βασιλικών και Μηχανιώνας. Στο 6ο Γραφείο Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης υπάγονταν τα σχολεία των Δήμων Πυλαίας, Πανοράματος, Θέρμης, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και τα Ιδιωτικά Σχολεία Ανατ. Θεσ/νίκης.
  • Με το Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/4-11-11, τ.Α΄) καταργούνται όλα τα Γραφεία Εκπ/σης και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά μεταφέρεται στην αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
  • Με το ΦΕΚ 3240/5-12-2012/τ. Β' γίνεται επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/σης. Οι Σχολικές Μονάδες του πρώην Δήμου Αγίου Παύλου μεταφέρονται στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης. Οι Σχολικές Μονάδες Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Χορτιάτη μεταφέρονται στη Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης. Με το ίδιο ΦΕΚ, από τις 5/12/2012 η Διεύθυνση Π. Ε. Ανατολικής Θεσ/νίκης περιλαμβάνει πλέον μόνο μία (1) περιοχή μετάθεσης, την Α΄ Θεσσαλονίκης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα Δημοτικά & Νηπιαγωγεία των νέων Καλλικρατικών Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού. 

Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περισσότερα