Τηλέφωνο Γραμματείας 2310-954157

 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ60 1η ΘΕΣΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1η, 2η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ) ΌΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2η ΘΕΣΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ) ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 23ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 33ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 48ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 56ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 77ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 81ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 97ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 103ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 112ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 113ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 17ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 25ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 76ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 99ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.), 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ)
Από την 8η ομάδα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ, 3ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
3η ΘΕΣΗ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

3η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ):: 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 44ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 67ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 78ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 82ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 93ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 102ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 106ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 5ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΥΦΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
4η ΘΕΣΗ ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ 5η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1η, 2η, 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ): 19ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 20ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 21ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 22ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 43ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 55ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 85ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 92ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 4ο Ν/ΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 4ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 7ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 9ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 14ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 16ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 69ο Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
Από την 8η ομάδα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 9ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 10ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
       
ΠΕ70 1η ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 4η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ): 1ο Δ.Σ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ, 1ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 2ο Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 3o Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 1ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 1ο Δ.Σ. ΦΙΛΥΡΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΦΙΛΥΡΟΥ, Δ.Σ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
2η ΘΕΣΗ ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 4η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ): 3ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 4ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 5ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 92ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 106ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 15ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 29ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 69ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 79ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 107ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
3η ΘΕΣΗ ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 16ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 19ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 21ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 23ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 27ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 72ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 77ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 83ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 101ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 105ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 109ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 8ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
4η ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ) PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 5η ΟΜΑΔΑ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1η, 2η, 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Δ.Σ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 34ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 36ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 37ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 45ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 50ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 51ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 53ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 54ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 55ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 59ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 61ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 63ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 64ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 66ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 67ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 12ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
5η ΘΕΣΗ ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 5η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1η, 2η, 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 31ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 40ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 41ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 43ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 24ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 25ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 26ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 28ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 80ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 100ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6η ΘΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 6η ΟΜΑΔΑ (4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 30ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ" ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 4ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 5ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 8ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 9ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 11ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 13ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 81ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 87ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 88ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 89ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 90ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
7η ΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 3η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ): 1ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 4ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 7ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 17ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 23ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 7η ΟΜΑΔΑ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): 1ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 17ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 94ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
8η ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 3η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ): 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 8ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 9ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 10ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 11ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 12ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 13ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 18ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 20ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9η ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ): Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ, 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), Δ.Σ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 1ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ, 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ, 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ Π. ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
10η ΘΕΣΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η ΟΜΑΔΑ: (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 1ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, 2ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, 3ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, 4ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), Δ.Σ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΌΧΙ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 2η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ): Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ, Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ, 1ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, 1ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ
11η ΘΕΣΗ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 2η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, 2ο Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 1ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ, 2ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ, 3ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ, 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ, 5ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ, 6ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), Δ.Σ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 33ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ FOX IN THE PINE, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΕ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1η ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ) & 7η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (5ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Δ.Σ.: ΑΡΣΑΚΕΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ, PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.), 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ)
2η ΘΕΣΗ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 5η & 6η ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 5ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΥΦΛΩΝ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 12ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Δ.Σ: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ", 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
3η ΘΕΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 1η, 2η, 3η ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 8ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ Δ.Σ.: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ Π. ΦΟΥΝΤΑΣ, FOX IN THE PINE, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΕ, 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 8η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 9ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
       
ΠΕ05   ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ06 1η ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ 1η, 2η, 6η ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ & 4η-6η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Από την 8η ομάδα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 5ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΥΦΛΩΝ, 9ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 10ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 8ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 12ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Δ.Σ.: 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ, PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
2η ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 3η, 4η, 5η, 7η ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ & 1η-2η-3η-5η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ), 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ν/ΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ), 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.), 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ Δ.Σ.: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ, 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ Π. ΦΟΥΝΤΑΣ, FOX IN THE PINE, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΕ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ),
Από την 8η ομάδα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ, 3ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
       
ΠΕ07   ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ08   ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ11 1η ΘΕΣΗ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΕΣ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 8ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 12ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ, PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2η ΘΕΣΗ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1η, 2η, 3η ΟΜΑΔΕΣ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ, 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ Π. ΦΟΥΝΤΑΣ, FOX IN THE PINE, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΕ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ79   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ86 1η ΘΕΣΗ ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1η, 4η, 5η, 6η, 7η ΟΜΑΔΑ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ), 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ) 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ, PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 4ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 8ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 11ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 12ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2η ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2η, 3η ΟΜΑΔΕΣ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) Από την 8η ομάδα Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ), ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ, 1ο & 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ Π. ΦΟΥΝΤΑΣ, FOX IN THE PINE, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΕ ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
       
ΠΕ91   ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ21   ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ23   ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ25   ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ28   ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ29     ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
ΠΕ30   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περισσότερα