ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισαγωγή στο ΣύστημαΤμήμα Πληροφορικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί σε Mozilla Firefox, Google Chrome και Internet Explorer (Εκδόσεις από 11 και μετά)