Η ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς γίνεται από το μενού ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ > ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Επισκέψεις:
N/A

Αν δε βρείτε αυτό που χρειάζεστε ...

Επικοινωνία
Κλείσιμο