Προκειμένου να ανατεθούν οι ώρες διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας, είναι απαραίτητο προηγουμένως να έχουν συμπληρωθεί τα “Στοιχεία Πράξης Ανάληψης” (τα κελιά “Αριθμός” και “Ημερομηνία ανάληψης”) στην καρτέλα κάθε εκπαιδευτικού στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ >ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ

Επισκέψεις:
N/A

Αν δε βρείτε αυτό που χρειάζεστε ...

Επικοινωνία
Κλείσιμο