Πως δηλώνονται στο myschool οι μαθητές οι οποίοι έχουν έγκριση για Παράλληλη στήριξη αλλά υποστηρίζονται προσωρινά μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Επισκέψεις:
N/A

Αν δε βρείτε αυτό που χρειάζεστε ...

Επικοινωνία
Κλείσιμο