Η μετεγγραφή ενός μαθητή μέσα από το myschool διαρκεί ελάχιστα λεπτά και υλοποιείται ως εξής:

  • Η σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά μέχρι στιγμής ο μαθητής, υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής προς τη σχολική μονάδα όπου πρόκειται να γίνει η μετακίνηση.
  • Μόλις η σχολική μονάδα προορισμού αποδεχτεί το αίτημα, ο μαθητής προστίθεται αυτομάτως στη δύναμή της.
Επισκέψεις:
N/A