Τα τμήματα της σχολικής μονάδας τα βλέπουμε στο μενού ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο τμήμα, κάνουμε κλικ στο πράσινο εικονίδιο με το πρόσημο +

Επισκέψεις:
N/A

Αν δε βρείτε αυτό που χρειάζεστε ...

Επικοινωνία
Κλείσιμο