Το ΠΣ myschool υποστηρίζει την Είσοδο Διαβαθμισμένου Βαθμού Πρόσβασης για περισσότερους από ένα (1) Χρήστες στην ίδια Σχ. Μονάδα.

Συγκεκριμένα, οι νέοι Χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης Βαθμολογιών και Απουσιών σε Μαθητές Τμημάτων, στα οποία έχουν οριστεί ως Υπεύθυνοι Τμήματος.

Για την ορθή χρήση της νέας λειτουργικότητας, θα πρέπει αν ακολουθήσετε δύο (2) βήματα:

  1. να ορίσετε τον Εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο Τμήματος και
  2. να καταχωρίσετε στο ΠΣ το Όνομα Χρήστη που έχει ο Εκπαιδευτικός
Επισκέψεις:
N/A